Guia útil i eines per a la Compra Pública Socialment Responsable

Incertesa legal , manca d'exemples pràctics i manca de coneixement són alguns dels aspectes que desanimen als compradors públics per implicar-se en la Compra Pública Socialment Responsable . El projecte Landmark vol abordar aquests aspectes i oferir solucions mitjançant la publicació de guies i eines.

Al març de 2014, l'informe "Experiències d’èxit en compra pública socialment responsable" ha estat publicat. L'informe conté una sèrie de casos reeixits sobre com administracions públiques han posat la Compra Pública Socialment Responsable en pràctica i han sensibilitzat sobre les cadenes de producció global de nombrosos productes.

L'any 2012, es va publicar una guia bàsica per entrevistar empreses sobre el compliment de les normes bàsiques de l'OIT en la seva cadena de producció. Molt poques empreses estan familiaritzades amb això i els licitadors potencials han de ser informats sobre el compliment de les normes de l'OIT abans de la publicació de les convocatòries públiques. Aquesta guia d'entrevistes (en anglès) ha estat desenvolupada per assistir a les administracions públiques en els seus diàlegs amb proveïdors potencials sobre la introducció de criteris socials en els seus contractes.

Com a part del seu treball per animar les administracions públiques d'Europa a considerar la Compra Pública Socialment Responsable , els socis del projecte Landmark han col•laborat , també en produir "Bones pràctiques de Compra Pública Socialment Responsable" al juliol de 2012.

Aquesta sèrie de casos d'estudi , descriu com organitzacions de països diferents s'han aproximat a la verificació dels criteris socials en diferents etapes del procés de contractació . Cada cas d'estudi examina com el compliment dels criteris socials és monitoritzat en els proveïdors directes i com aquests s'apliquen a la resta de la cadena de producció . S'espera que professionals de contractació i altres actors clau seran capaços d'utilitzar aquestes experiències en les seves administracions per desenvolupar o millorar els sistemes de verificació en les seves pròpies administracions.

Al juny de 2012 , LANDMARK ha publicat una guia pràctica i legal per a compradors públics que complementa la Guia de Bones Pràctiques: Verificant la Responsabilitat Social a les Cadenes de Producció.