Contacte

Si vols saber més sobre els resultats del projecte LANDMARK o aprendre de la nostra experiència, si us plau contacta'ns:

 

Philipp Tepper, Coordinador del projecte

ICLEI – Local Governments for Sustainability
European Secretariat
Leopoldring 3
D-79098 Friburg
Alemanya

Tel.: +49 761 368 920
Fax: +49 761 368 92 49
Adreça electrònica: procurement@iclei.org