La Conferència Final de LANDMARK, un èxit real!

Amb més de 140 participants de més de 20 països, la Conferència Final del projecte “LANDMARK, Avançant cap a la Contractació Pública Socialment Responsable” ha estat un gran èxit. La conferència va estimular el diàleg actiu entre participants de diferents sectors i àmbits (acadèmic, contractació pública, ONG’s i proveïdors) i va posar de manifest els principals resultats d’aquests tres anys de col•laboració. A les diverses presentacions i tallers, els participants van abordar qüestions urgents sobre la Contractació Pública Socialment Responsable. La conferència va ser organitzada amb la cooperació del projecte “Cotton on to fair trade procurement” i també va comptar amb el llançament dels Premis Fair Cotton Procurment.

Una cosa va resultar clara durant la conferència: la transició entre el model convencional de contractació pública cap al de contractació pública socialment responsable no pot fer-se d’un dia per l’altre, ja que és un procés complex que requereix compromís i col•laboració de multitud d’actors diferents. Tot i això, la conferència, va estimular el diàleg i va revelar diferents maneres d’abordar els reptes als que s’enfronten els compradors públics quan intenten comprar de manera més sostenible. Els problemes de transparència, la necessitat de temps i diners, la falta de coneixement, la falta de fiabilitat de les certificacions o inclús, la inexistència de les mateixes, requereix una estreta col•laboració entre els diferents actors implicats, incloent els compradors públics, les ONG’s, els agents del mercat i els investigadors. La conferència ha evidenciat que Europa està en el bon camí per avançar en la superació d’aquests reptes i fer de la Contractació Pública Socialment Responsable una realitat.

En la declaració final de la conferència LANDMARK , el coordinador del projecte, Philipp Tepper, va deixar clar que la inclusió dels aspectes medi ambientals, econòmics i socials en els processos de contractació, tant de manera local com global, requereix d’una mirada holística i un gran nivell d’expertesa.  Tepper, va tancar la conferència animant a una col•laboració més estreta i un diàleg permanent per tal de transitar cap a la Contractació Pública Socialment Responsable. El projecte LANDMARK ha estat un pas crucial per perfilar aquesta transició ja que ha sensibilitzat sobre la temàtica, ha fomentat el diàleg i ha permès compartir experiències, oferint així, als participants un gran ventall d’aprenentatges.

Per  llegir l’informe de la Conferència Final de LANDMARK clica aquí (Disponible  en anglès).

 

 

Les licitacions del projecte LANDMARK de Loures i Bremen ja han estat publicades.

Els socis del projecte Landmark, Bremen i Loures han introduït criteris socials en els seus processos de contractació pública i han publicat una sèrie de licitacions socialment responsables. Aquestes mostren com les administracions públiques poden usar el seu poder de compra per ajudar a millorar els mètodes de producció en la seva cadena de subministraments, especialment demanant sistemes de verificació del compliment de les condicions laborals.

Bremen va publicar licitacions socialment responsables per a productes electrònics, lísing de vehicles, i roba de treball. Loures va licitar de manera socialment responsable consumibles i cartutxos de tòner, equip de protecció personal, uniformes i sabates així com els serveis de vigilància i seguretat per a la ciutat.

Per llegir més sobre les licitacions, si us plau fes clic aquí.

 

 

Publicació de l’informe de LANDMARK “casos d’èxit de Contractació Pública Socialment Responsable!”

L’informe de LANDMARK  de “casos d’Èxit de Contractació responsable” ha estat publicat aquest  març. Basat en set casos d’estudi, descriu com la despesa pública pot ser utilitzada per a generar millores per les persones treballadores en les cadenes de subministrament globals.

L’informe està centrat en casos d’èxit de contractació pública socialment responsable” que sorgeixen del projecte LANDMARK.  Mostra casos i explica exemples de bones pràctiques d’arreu d’Europa i proporciona una guia tot detallant les experiències d’altres compradors  públics, per tal que altres administracions públiques en puguin aprendre.
Els casos d’èxit de l’informe destaquen exemples d’administracions públiques que han utilitzat eines com el compromís de mercat, realització d’auditories voluntàries, desenvolupament d’un codi de conducta i  posada en comú de recursos per obtenir resultats més destacats a diverses administracions. L’informe analitza dotze licitacions d’arreu d’Europa que han inclòs la responsabilitat social i es discuteixen  les lliçons apreses per  tal que altres administracions puguin fer-ne ús.

Pots  obtenir més informació sobre “Casos d’Èxit i licitacions” aquí.

Descarrega’t l’informe aquí.

 

 

Ara disponible en holandès i francès ! Bones pràctiques per a la verificació de Contractació Pública Socialment Responsable

El projecte LANDMARK ha publicat un document de bones pràctiques per a la verificació de Contractació Pública Socialment Responsable (CPSR) de tot Europa. Descarregueu les Bones Pràctiques en catalá, castellà, anglès, alemany, portuguès, holandès i francès.

Nou vídeo de LANDMARK

Les formes greus de treball infantil, la manca del dret d’associació o el salari injust són alguns dels aspectes que els països que han ratificat les Convencions Fonamentals de l’Organització Internacional del Treball (OIT) pretenen abolir.
La contractació pública pot esdevenir una eina potent per a redreçar aquestes i altres qüestions relacionades amb les condicions laborals de les persones treballadores que produeixen béns que són adquirits per les administracions públiques d’Europa.

Demanar que es compleixin els criteris de l’OIT al llarg de la cadena de subministrament no és suficient. Cal verificar aquests criteris exhaustivament i fer-ne un seguiment, i s’han de prendre les mesures necessàries des de l’inici del procés de licitació per assegurar-se que es compleixen els requisits.

El vídeo LANDMARK mostra com les autoritats públiques a Europa han fet això a la pràctica. El vídeo "Verificar els Criteris Socials a la Compra Pública" està disponible en català aquí.

Guia Pràctica i Legal: El Procés de Verificació de la Responsibilitat en les Cadenes de Subministrament

Publicat el juny de 2012: Guia pràctica i legal per a contractants públics;El Procés de Verificació de la Responsibilitat en les Cadenes de Subministrament; està disponible en català , castellà , anglès, alemany i portuguès.