Fomentar condicions de treball justes a tota la cadena de subministrament global

"Per descomptat, el gust del sucre no varia en funció de si s'ha comercialitzat de manera justa o injusta. Però un producte posat al mercat en condicions injustes deixa un gust amarg a la boca d'un consumidor socialment responsable". Juliane Kokott, Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, argument del cas C-368/10.

El projecte LANDMARK (literalment en anglès, ‘fita’) va tenir l’objectiu de convertir les autoritats locals europees en agents clau en el foment de condicions de treball justes pel que fa a certs productes adquirits pel sector públic europeu.

Si es canvien els patrons de consum de les administracions públiques milloraran dràsticament les condicions laborals i de vida dels treballadors i treballadores de l’Àsia i de zones de l’Àfrica sudsahariana, sobretot en els sectors del tèxtil, l’alimentació, la construcció i l’electrònica.

La Conferència Final de LANDMARK, un èxit real!

Amb més de 140 participants de més de 20 països, la Conferència Final del projecte “LANDMARK, Avançant cap a la Contractació Pública Socialme ...

Les licitacions del projecte LANDMARK de Loures i Bremen ja han estat publicades.

Els socis del projecte Landmark, Bremen i Loures han introduït criteris socials en els seus processos de contractació pública i han publicat una s� ...

Publicació de l’informe de LANDMARK “casos d’èxit de Contractació Pública Socialment Responsable!”

L’informe de LANDMARK  de “casos d’Èxit de Contractació responsable” ha estat publicat aquest  març. Basat en set casos d’estud ...

Ara disponible en holandès i francès ! Bones pràctiques per a la verificació de Contractació Pública Socialment Responsable

El projecte LANDMARK ha

Nou vídeo de LANDMARK

Les formes greus de treball infantil, la manca del dret d’associació o el salari injust són alguns dels aspectes que els països que han ratificat ...

Guia Pràctica i Legal: El Procés de Verificació de la Responsibilitat en les Cadenes de Subministrament

Publicat el juny de 2012: Guia pràctica i legal per a contractants públics;El Procés de Verificació de la Responsibilitat en ...