Conferència LANDMARK: "Avançant cap a una Compra Pública Socialment Responsable”, 27 Març 2014 a Bremen

Quins reptes afronten els compradors públics a l'hora de comprar productes elaborats de manera socialment responsable? Com pot ser implementada la Compra Pública Socialment Responsable per part de les administracions públiques? Hi ha algun model pel què guiar-se o algun sistema de verificació fiable de les cadenes de subministrament? Quins són els riscos i les oportunitats de les auditories al terreny?

Amb més de 140 participants de més de 20 països, la Conferència Final del projecte “LANDMARK, Avançant cap a la Contractació Pública Socialment Responsable” ha estat un gran èxit. La conferència va estimular el diàleg actiu entre participants de diferents sectors i àmbits (acadèmic, contractació pública, ONG’s i proveïdors) i va posar de manifest els principals resultats d’aquests tres anys de col•laboració. A les diverses presentacions i tallers, els participants van abordar qüestions urgents sobre la Contractació Pública Socialment Responsable. La conferència va ser organitzada amb la cooperació del projecte “Cotton on to fair trade procurement” i també va comptar amb el llançament dels Premis Fair Cotton Procurment.

Una cosa va resultar clara durant la conferència: la transició entre el model convencional de contractació pública cap al de contractació pública socialment responsable no pot fer-se d’un dia per l’altre, ja que és un procés complex que requereix compromís i col•laboració de multitud d’actors diferents. Tot i això, la conferència, va estimular el diàleg i va revelar diferents maneres d’abordar els reptes als que s’enfronten els compradors públics quan intenten comprar de manera més sostenible. Els problemes de transparència, la necessitat de temps i diners, la falta de coneixement, la falta de fiabilitat de les certificacions o inclús, la inexistència de les mateixes, requereix una estreta col•laboració entre els diferents actors implicats, incloent els compradors públics, les ONG’s, els agents del mercat i els investigadors. La conferència ha evidenciat que Europa està en el bon camí per avançar en la superació d’aquests reptes i fer de la Contractació Pública Socialment Responsable una realitat.

En la declaració final de la conferència LANDMARK , el coordinador del projecte, Philipp Tepper, va deixar clar que la inclusió dels aspectes medi ambientals, econòmics i socials en els processos de contractació, tant de manera local com global, requereix d’una mirada holística i un gran nivell d’expertesa.  Tepper, va tancar la conferència animant a una col•laboració més estreta i un diàleg permanent per tal de transitar cap a la Contractació Pública Socialment Responsable. El projecte LANDMARK ha estat un pas crucial per perfilar aquesta transició ja que ha sensibilitzat sobre la temàtica, ha fomentat el diàleg i ha permès compartir experiències, oferint així, als participants un gran ventall d’aprenentatges.

La conferència va tenir lloc el 27 març 2014 de 9:00 a 18:00 a la Haus der Wissenschaft (Casa de la Ciència) a Bremen. Va ser organitzada amb la COOPERACIÓ l''' Cotton on to Fairtrade procurement'' (www.fairprocurement.info).Vídeo de la Conferència LANDMARK