Entitats Associades

Els associats son van ser una part important del projecte LANDMARK. Les institucions públiques van fer un seguiment del control dels sistemes de verificació de la responsabilitat social. Les campanyes i les xarxes van aportar la seva perícia i difonen les conclusions que es desprenen del projecte. Els instituts de formació van oferi aprenentatge, mentre que les iniciatives van aportar la seva capacitat i van establir un nexe amb les condicions laborals a Europa.

Més informació sobre els associats: