Com es pot saber si un producte compleix els vostres criteris socials?

Les formes greus de treball infantil, la manca del dret d’associació o el salari injust són alguns dels aspectes que els països que han ratificat les Convencions Fonamentals de l’Organització Internacional del Treball (OIT) pretenen abolir.

La contractació pública pot esdevenir una eina potent per a redreçar aquestes i altres qüestions relacionades amb les condicions laborals de les persones treballadores que produeixen béns que són adquirits per les administracions públiques d’Europa.

Demanar que es compleixin els criteris de l’OIT al llarg de la cadena de subministrament no és suficient. Cal verificar aquests criteris exhaustivament i fer-ne un seguiment, i s’han de prendre les mesures necessàries des de l’inici del procés de licitació per assegurar-se que es compleixen els requisits.